Filter Invest V&T Group s.r.o., Farská 1, 949 01 Nitra
Filter Invest V&T Group s.r.o.
Farská 1, 949 01 Nitra. Slovak Republic
tel: 00421 37 6519891
fax: 00421 37 6519891
fax: 00421 37 6578037
E-Mail: info@filterinvest.sk
http://www.filterinvest.sk
inovácia
dôvera
kvalita
Uzatváracia klapka séria 3E - trojitá excentricita
Uzatváracia klapka séria 2E5 - dvojitá excentricita
DN 50 - DN 800
- 100°C up to + 500°C
- 100°c až + 500°c
Technická špecifikácia
DN 80 - 1400
PN 100
Pro teploty
/Temperatures
-196°C do/up to +700°C
Technická špecifikácia