Filter Invest V&T Group s.r.o., Farská 1, 949 01 Nitra
Filter Invest V&T Group s.r.o.
Farská 1, 949 01 Nitra. Slovak Republic
tel: 00421 37 6519891
fax: 00421 37 6519891
fax: 00421 37 6578037
E-Mail: info@filterinvest.sk
http://www.filterinvest.sk
inovácia
dôvera
kvalita
Spätná klapka séria 700
Bezpečnostné armatúry SEPARFEUR
Bezpečnostné armatúry SEPARSAFER
Spätná klapka séria 800C
Spätná klapka séria 800
DN: 50 - 1400 (2" - 48")
PN 10, 16
Odpadová voda, splašková voda,
husté a viskózné kvapaliny,
čistá voda
Technická špecifikácia
DN: 50 - 300 (2" - 12")
PN 10, 16
Voda, vykurovacie systémy, oleje
Technická špecifikácia
Protipožiarne spätné klapky:
Výusť zo zásobníku
Transport mezdzi zásobníkmi
Prívodová spätná klapka
Technická špecifikácia
Bepečnostné armatúry:
Bezpečná prevádzka pri preprave kvapaliny
Technická špecifikácia
Model "CAR"
DN 40 - DN 300
PN 10 a PN 16
Technická špecifikácia